НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
ИНФРАСТРУКТУРА
"ЕКСТРЕМНА СВЕТЛИНА"
БГ-езикEnglish

   

Home
Документи
Екип
Международни партньорства
Team Competence
Новини

 

 

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

    

ПАРТНЬОРИ:

    

    

ЕКИП

    

ELI-ERIC Координатор

    

Научно-изследователски състав на ФзФ на СУ:

   

Научно-изследователски състав на ИЕ- БАН:

   

Научно-изследователският състав на ИФТТ- БАН включва:

  • доц. д-р Тодор Петров
  • проф. Хассан Шамати
  • доц. д-р Георги Хаджихристов
  • доц. д-р Емилия Печева
  • гл. ас. д-р Стефан Каратодоров
  • доц. д-р Тихомир Тенев
  • гл. ас. Красимир Димитров

   

Начало